सााधारण सभा सम्वन्धि सुचना

श्री अध्यक्ष ज्यूहरु बागमति नेत्रहिन क्रिकेट संघ ललितपुर कोशी नेत्रहिन क्रिकेट संघ, सुनसरी नेत्रहिन क्रिकेट संघ, कास्की सुदुर पश्चिम नेत्रहिन क्रिकेट संघ, कन्चनपुर लुम्बिनी नेत्रहिन क्रिकेट संघ, रुपन्देहीण् मधेश प्रदेश नेत्रहिन क्रिकेट संघ, पर्सा कर्णाली नेत्रहिन क्रिकेट संघ, सुर्खेत नेत्रहिन क्रिकेट संघ, बर्दिया   विषय: सााधारण सभा सम्बन्धमा   महेदय उपरोक्त सम्बन्धमा यस नेत्रहिन क्रिकेट सघं, […]

सााधारण सभा सम्वन्धि सुचना Read More »