!!कर्मचारी आवश्यकता !! VACANCY ANNOUNCEMENT FOR  PROGRAM associates!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!कर्मचारी आवश्यकता !!!!!!!!!!!
यस संघलाई कार्यक्रम सहयोगीहरुको आवश्यकता परेको हुदा योग्य, इच्छुक व्यक्तिले संस्थाको इमेल info@cabnepal.com वा ९८४१३८४६६४ सम्पर्क गर्नुहोला। कर्मचारी स्नातक स्तर उत्तीर्ण गरेको , नेपाली र अंग्रेजी टाइपिङ राम्रो भएको हुनुपर्ने ।
अप्रिल २६ सम्म तपाईले तल दिएको सम्पर्कमा निवेदन गरिसक्नु पर्नेछ।
info@cabnepal.com वा
उपेन्द्र श्रेष्ठ ९८४१३८४६६४
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR  PROGRAM associates !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vacancy open for the job of program associates .
cricket association of the blind Nepal is in search of capable staff for the assistant program officer who have good communicating skill and should have good knowledge of computer in English and Nepali.
academic qualification=bachelor pass
Salary= negotiable
deadline of vacancy=26th april
person must contact us before 15th april
contact: info@cabnepal.com upendra Shrestha ,9841384664

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Comment

What are your thoughts about this article? Please leave your feedback.